lessphp fatal error: load error: failed to find /home/venus/public_html/wp-content/themes/theme47001/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home/venus/public_html/wp-content/themes/theme47001/style.less Tag Archive for "risk danışmanlığı" | Venüs Sigorta Aracılık Hizmetleri

Tag Archives: risk danışmanlığı

Siber Risk Sigortası

Gelişen dünyada, teknoloji şirketlerin operasyonlarının merkezinde konumlanmaktadır. Teknolojiyi daha iyi kullanan, daha iyi CRM altyapılarına sahip şirketler, global rekabette ciddi anlamda avantaj sağlamaktadır. Bu anlamda şirketlerin operasyonlarının, hatta ülkelerin ekonomilerinin sürdürülebilirliği için teknolojinin güvenliği, bir başka deyişle siber risklerin yönetilebilmesi büyük önem arz etmektedir. 2015 Dünya Ekonomik Forumu’nda yapılan bir araştırmaya göre, Dünya Liderleri; Siber…
Read more

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetici Sorumluluk Sigortası en temel anlamda, yöneticilerin yapacakları yönetimsel hatalar sebebiyle kendilerinden talep edilebilecek zararların teminat altına alınmasını sağlamaktadır. Hukuki olarak 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda; kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin sorumluluğunu düzenleyen 553. Maddesinde “Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem…
Read more