lessphp fatal error: load error: failed to find /home/venus/public_html/wp-content/themes/theme47001/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home/venus/public_html/wp-content/themes/theme47001/style.less Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetici Sorumluluk Sigortası en temel anlamda, yöneticilerin yapacakları yönetimsel hatalar sebebiyle kendilerinden talep edilebilecek zararların teminat altına alınmasını sağlamaktadır. Hukuki olarak 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda; kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin sorumluluğunu düzenleyen 553. Maddesinde “Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.” denilmiştir.
Bu maddede belirtilen zararlardan, yöneticiler şahsi mal varlıkları ile sorumludur. Yani; verilen hatalı kararlardan zarar gören kişiler, zararlarının karşılanması için, hatayı yapan yöneticiye dava açarak kendisine ödenmesini isteyebilir. Örneğin; alacaklarını şirketten tahsil edemeyen satıcıların, vergi dairesinin veya diğer idari kurumların yöneticiler aleyhine dava açarak bunları talep etmesi kanunen mümkündür. Ayrıca, dava açılması halinde, yöneticinin dava konusu olayda, kendisinin kusuru olmadığını, kendisi ıspatlamakla yükümlüdür.
Bütün bu riskleri karşılamanın ve yöneticilerin güvenle kararlar alarak verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak özellikle Amerika ve İngiltere’de uygulanan Yönetici Sorumluluk Sigortası’dır.

Kimler Tazminat Talebinde Bulunabilir?

 • Şirket ortakları ve pay sahipleri
 • Resmi Kurumlar
 • Müşteriler
 • Alacaklılar
 • Şirket Çalışanları, İşçiler

Hangi Riskler Teminat Altındadır?
Genel anlamda yönetici ve müdürlerin yapabileceği hatalar sebebiyle talep edilebilecek zararlar teminat altında olmakla birlikte, aşağıdaki konularda da teminat sağlamaktadır;

 • Dava ve savunma masrafları
 • İdari Para Cezaları
 • İş Güvenliği ile ilgili davalar
 • İtibarın korunması masrafları
 • Yasal varislerden talep edilebilecek masraflar
 • Vergi ile ilgili talepler

Sonuç
Yönetici Sorumluluk Sigortası gelişmiş ülkelerde oldukça yaygın olarak görülmekle birlikte; Türkiye’de yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte gelişmeye başlamıştır. Bu anlamda sigorta poliçesi tercih edilirken bu konuda yıllardır tecrübe sahibi olan, özellikle yurtdışındaki poliçe içeriklerini bilen ve bunları sağlayabilen bir sigorta şirketi ve aracısı seçilmiş olması büyük önem taşımaktadır. Venüs Sigorta İngiltere’de sağlanan poliçe kapsamı ile birçok sektöre bu poliçeyi sağlamış bir şirket olarak, bu konuda şirketinize ve yöneticilerinize teminat sağlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Sizinle iletişime geçmemiz için aşağıdaki linke tıklayarak, talebinizle ilgili bizimle iletişim kurmanız yeterli olacaktır.

Comments are closed.