lessphp fatal error: load error: failed to find /home/venus/public_html/wp-content/themes/theme47001/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home/venus/public_html/wp-content/themes/theme47001/style.less Siber Risk Sigortası

Siber Risk Sigortası


Gelişen dünyada, teknoloji şirketlerin operasyonlarının merkezinde konumlanmaktadır. Teknolojiyi daha iyi kullanan, daha iyi CRM altyapılarına sahip şirketler, global rekabette ciddi anlamda avantaj sağlamaktadır. Bu anlamda şirketlerin operasyonlarının, hatta ülkelerin ekonomilerinin sürdürülebilirliği için teknolojinin güvenliği, bir başka deyişle siber risklerin yönetilebilmesi büyük önem arz etmektedir.
2015 Dünya Ekonomik Forumu’nda yapılan bir araştırmaya göre, Dünya Liderleri; Siber Riskleri en önemli 10 risk arasında göstermiştir. (Sunumdaki 6. Sayfa)
Özellikle 2009 yılından sonra siber saldırı ya da kazalar ciddi anlamda yükselmiş ve 2014 yılında ölçülebilir, dünya genelinde 43 milyona yakın siber saldırı yaşanmıştır. (Sunumdaki 7. Sayfa)
Siber saldırı ya da kazalar sonucu şirketler ciddi anlamda operasyonel ve finansal kayıplara uğramaktadır.
Bu zararları Siber Riskler Sigortası yaptırarak şirketinizin yaşayabileceği bir siber kaza sonucu uğrayabileceği zararları teminat altına alabilirsiniz.
Siber Riskler Sigortası temelde 2 ana teminat sağlamaktadır;

1) Şirketin Kendisi İçin Koruma
• Hardware Koruma: UPS, Network vs gibi sistemlerin fiziki zarar görmesi sonucu oluşan zararların ödenmesi
• Data Koruma: Yaşanacak siber bir kaza sonucu oluşabilecek data kaybının telafi edilmesi için yapılabilecek tüm masrafların ödenmesi
• Finansal Koruma: Yaşanacak bir siber kaza sonucu şirketin operasyonlarının durması sebebiyle, yaşanabilecek gelir kaybının ödenmesi
2) 3. Şahısların Korunması
• İlgili şirkette yaşanabilecek bir siber kaza sonucunda, gizlilik arzeden 3. Şahıs bilgilerinin sızması, ele geçirilmesi gibi durumlarda şirkete karşı gelebilecek tüm tazminat taleplerinin ödenmesini sağlar
Siber Kaza ya da saldırı sadece bir hacker’ın vereceği zarardan çok daha geniş bir anlama sahiptir. Şirket çalışanlarından birinin yaptığı bir hata ya da ihmal sonucu, bilgisayar sistemlerinin istenmeyen sebeplerle çökmesi sonucu gibi birçok neden Siber Riskler Sigorta’nın teminat altındadır.
Özellikle müşteri datası bulunduran, e-ticaret alanında faaliyet gösteren, internet erişiminin önemli olduğu ve bu alanları müşteri iletişimi için kullanan tüm şirketler için çok kritik bir teminattır.
Ürettiği ürünlerin web sitesi üzerinden satışını yapan bir tekstil şirketinin sitesinin herhangi bir sebeple 3 saat kesintiye uğradığını düşünelim. Ya da büyük bir otelin bilgisayar sisteminin çökmesi sonucu, rezervasyonlarını alamadığını, faturalandırma yapamadığını ve check in bilgilerini yitirdiğini…Veya bir hastanenin personelinin gizlilik arz eden hasta bilgilerini sızdırması sonucu yaşayabileceği idari cezaları…
Siz de şirketinizin teknoloji altyapısında yaşanabilecek aksaklıkları teminat altına alarak zararlarınızı minimuma indirebilirsiniz. Bu konudaki uzmanımızla iletişime geçmek için lütfen iletişim formunu doldurun, Siber Riskler uzmanımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir…

 

Comments are closed.