Mesleki Sorumluluk Sigortaları


Globalleşen dünya ve rekabet ortamı ile birlikte artan tüketici bilinci, şirketlerin tüzel kişiliklerinin hukuki sorumluluğunu arttırmakta ve hukuk sistemleri tüm dünyada gelişerek kusurlu olan tüzel kişiliklere büyük yaptırımlar uygulamaktadır. Mesleki sorumluluk sigortaları ile şirketinizin tüzel kişiliği doğabilecek hukuki yaptırımlara karşı güvence altında olacaktır.

Comments are closed.